PRZEMYSŁ LĄDOWY
image

1.Wykonywanie kompleksowej obróbki konstrukcji stalowych w produkcji.

2.Usługi związane z remontami maszyn w branży hutniczej,kuzniczej, na kopalniach np.:

-Przerabianie mocowania siłowników w korpusach pras poziomych,

- Roztaczanie pod tulejowanie otworów w korpusach przekładni pras hydraulicznych,

-Wykonanie roztaczania otworów zawiasowych dżwigów portowych i stoczniowych.

-Wytaczanie otworów pod sworznie spinające wózki gąsienicowe z ramą główną koparek i

zwałowarek odkrywkowych.

-Frezowanie powierzchni stempli, stołów oraz szabot młotów kużniczych wraz z wykonaniem

rowków teowych,

-Frezowanie powierzchni szyn (prowadnic) suwnic i dzwigów,

3.Usługi przy budowie mostów i wiaduktów np:

-Wytaczanie współosiowe otworów zawiasu główego mostu zwodzonego,

-Frezowanie powierzchni posadowienia łozysk nośnych mostów i wiaduktów

-Frezowanie powierzchni pod mechanizmy napędowy mostu zwodzonego,

4.Usługi remontowe w elektrowniach wodnych np:

-Wytaczanie współosiowe otworów pod mocowanie regulowanych łopat turbiny,

-Frezowanie nieregulowanych łopat turbiny celem zmiany kąta natarcia,

-Frezowanie powierzchni styku nakładki za pomocą frezarki kołowej.

5.Usługi remontowe w energetyce konwencjonalnej(węglowej) np:

-legalizacja powierzchni stykowej wymienników ciepła za pomocą frezark kołowej,

-Wytaczanie otworu głównego turbiny pod tulejowanie.

6.Usługi remontowe w branży papierniczej np.:

-wytaczanie otworów pod tulejowanie w układach napedowych wałów prasowania i suszenia

papieru,

-Frezowanie fundamentów pod maszynę papierniczą.

7. Usługi remontowe w branży naftowej.

-legalizacja powierzchni stykowych urządzeń: wymienników ciepła,węzłów i zaworów ,

8.Usługi w branży budowanej np. :

-Regeneracja wszelkiego rodzaju otworów zawiasowych w maszynach budowlanych ,

-Frezowanie powierzchni pod hardox w maszynach kruszących.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: CMS